fbpx

Mitä hyötyä on sisältömarkkinoinnista?

Sisältömarkkinointi on kiinnostavaa, laadukasta, houkuttelevaa sisältöä, joka käsittää esimerkiksi kuvia, videoita, blogeja, artikkeleita, podcasteja.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnissa pyritään tuottamaan potentiaalisille asiakkaille arvokasta sisältöä, jonka avulla saadaan asiakas konvertoitua.

Lähes kaikilla yrityksillä on kotisivut, mistä toivottavasti löytää kaiken tarpeellisen informaation yrityksestä ja tarjonnasta. Kotisivut ovat esitelmä yrityksestä, samalla eräänlainen myyjä, joka saa potentiaalisen asiakkaan hankkimaan tarjontaa. Mitä enemmän on tarjontaa, sitä enemmän on kilpailua ja sitä vahvemmin on merkitystä millä tavalla ja kuinka laajasti yritys tuottaa selkeää informaatiota netissä sekä houkuttelevaa sisältöä. Houkuttelevan sisällön päätavoite on tarjota kuluttajalle vastauksia kysymyksiin. 

Jotta juuri oman yrityksen vastaukset ovat osuvimpia, täytyy toteutus olla kuluttaja ystävällistä ja oikein kohdennettua. Yrityksen pääsääntöisillä kotisivuilla julkaistut uutiset ja yrityskuulumiset eivät tavoita ihmisiä kovinkaan tehokkaasti, niiden sisältö ei välttämättä ole kovinkaan laaja, jotta sitä olisi helppo hakukoneoptimoida eikä kuluttajissa herää kiinnostus tuntemattoman yrityksen tapahtumiin. Sisällön tuottamisessa on tärkeää keskittyä mitä kuluttajat haluavat tietää ja millaisia vastauksia halutaan tarjota. Kiinnostavan ja laajan sisällön hakukoneoptimointi on tarkempaa ja osuvampaa sekä optimoinnissa voidaan etukäteen selvittää millaisia hakuja kuluttajat käyttävät ja mitkä haut ovat hakukoneiden suosioissa. Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty. Hyvin toteutettu sisällöntuotanto on merkittävässä osassa, se on oiva työkalu markkinointiin, sisältömarkkinointiin. 

Mitä hyötyä sisältömarkkinoinnista on?

Mitä hyötyä on sisältömarkkinoinnista? Sisältömarkkinointi on kiinnostavaa, laadukasta, houkuttelevaa sisältöä, joka käsittää esimerkiksi kuvia, videoita, blogeja, artikkeleita, podcasteja. Sisällön sijainti voi olla kotisivuilla löytyvän yrityksen ja tarjonnan esittelyn lisäksi tai sisältö voi sijaita eri sivustolla, josta on kuitenkin selkeä ohjautuminen kotisivuille ja päinvastoin. Sisältömarkkinointi ei itsessään markkinoi ainoastaan yritystä tai sen tarjoamaa palvelua, joka voi tuntua hyvinkin painostavalta ja tuputtamiselta asiakkaan puolelta. Sisältömarkkinoinnissa voidaan käyttää ajankohtaisia, yritysmaailmaan liittyviä tai kohderyhmää kiinnostavia aiheita. Sisältömarkkinoinnin suunnittelussa ei tarvitse painottaa yrityksen brändiin ja imagoon, sisältö voi itsessään vain vahvistaa näitä. Esimerkiksi julkaisu blogissa siitä, kuinka yritys haluaa kiittää ja palvella asiakkaitaan ja millaisia uudistuksia toimintaan on tullut asiakkaiden myötä on varmasti mieleenpainuvampi kuin, kuinka paljon yritys on saanut asiakkaita ja millaisia keinoja yritys käyttää suosionsa kasvuun.

Sisältömarkkinoinnissa myös etuna on jatkuva esilläolo ja mahdollisuus suosittuun näkyvyyteen, koska sisältö on koko ajan ja kaikkien saatavilla, juuri niin kauan yritys niin haluaa. Niin kuin markkinoinnissa aina, sisältömarkkinoinnin tavoite on saada uusia liidejä, eli potentiaalisia asiakkaita ja saada heistä ostavia sekä pysyviä kumppaneita.

Mikäli haluaisit keskustella aiheesta lisää, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä 👌