Sisällöntuotanto Yrityksille ✏

Ajankohtaisuus ja kiinnostavat aiheet eri alojen yritysmaailmassa ja yleisesti maailmasta vetävät puoleensa, näiden toteuttamista varten erilaisten tekstien tuottaminen, kuten blogien ja artikkeleiden suosio on kasvanut huimasti.

Sisällöntuotanto

Somen käyttö ja sen nykyisen olemassaolon itsestäänselvyys tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kohdata asiakkaitaan eri näköaloilta. Kotisivujen lisäksi erilaiset some-kanavat, kuten facebook ja instagram ovat täydellisiä alustoja luomaan näkyvyyttä. Ajankohtaisuus ja kiinnostavat aiheet eri alojen yritysmaailmassa ja yleisesti maailmasta vetävät puoleensa, näiden toteuttamista varten erilaisten tekstien tuottaminen, kuten blogien ja artikkeleiden suosio on kasvanut huimasti.

Sisällöltään päivitykset voivat olla mainontaa tai ihan vain hyvän päivän toivotuksia tekstein, kuvin, videoin. Päivityksissä voi olla yrityksen ajankohtaisia kuulumisia, muutoksia tai muuta yritystä koskevaa informaatiota.
blogit ja artikkelit voivat sisältää aiheita yrityksen toiminnasta ja kehityksestä, erilaisista menetelmistä, muutoksista yritysmaailmasta tai ihan mitä vaan, mikä herättää suurta mielenkiintoa. Blogeilla ja artikkeleilla myös tuetaan yrityksen hakukoneoptimointia.

Sisällöllä on merkitystä niin suuremmissa kuin pienemmissä yrityksissä. Aktiivinen ja asiallinen näkyvyys eri kanavilla lisää kilpailua ja myös sitä kautta panostetaan laadukkaaseen sisältöön. Sisällön tuottamisessa asetetaan tavoitteita, mitä halutaan tuoda esille ja mikä on juuri tämän yksittäisen sisällön kohderyhmä. Tavoitteeseen pääsemiseksi täytyy tuntea kohderyhmän tarpeet ja millaisista aiheista tai asioista kohderyhmä on kiinnostunut. Mielenkiintoa ja tunteita herättävissä päivityksissä piilee voima saada asiakas lähemmäksi ja tutustumaan tarjottaviin palveluihin.

Onko kyseessä vanha tai uusi asiakas, on päivitysten merkitys yhtä suuri. Vanhoihin asiakkaisiin pidetään yhteyttä, tarjotaan uusia palveluita ja elämyksiä. Uusiin asiakkaisiin vedotaan päivitysten avulla tai pyritään ohjaamaan blogien ja artikkeleiden äärelle. Saadessaan positiivisia fiiliksiä sisällöstä, voi potentiaalinen asiakas sitä kautta ohjautua tarjottavien palveluiden äärelle ja parhaimmassa tapauksessa ostaa tarjontaa. Somen avulla yritys pystyy pitämään hyvää huolta asiakassuhteistaan.

Somen sisällöntuotanto (päivitykset, säännöllisyys)

Someen lisätyt säännölliset päivitykset lisäävät halukkuutta tutustua yrityksen tuottamiin palveluihin ja päivitysten jatkumo luo lisäarvoa yritykselle. Jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin somen välityksellä herättää luottamusta ja välittää aitoa mielenkiintoa yrityksen halukkuuteen tarjota palveluitaan. Se myös ilmaisee yrityksen halukkuuden ylläpitää yhteyttä yksilötasolla asiakkaisiinsa. Säännöllisyyden tuomana etuna yritys pystyy antamaan toiminnastaan monipuolisen kuvan ja tuoda esille laajasti tarjontaa.

Kuvien sisällöntuotanto (laadukkaat kuvat)

Kuvilla saadaan toivottua huomiota. Laadukas ja selkeä kuva vangitsee katsojan hetkeksi ja kertoo katsojalle heti mitä on kyseessä. Tai vaihtoehtoisesti kuvan vangitsevuus vie katsojan tutustumaan paremmin sisältöön eli yritys saa asiakkaan kiinnostumaan palveluistaan. Yrityksen some-kanaville päivitettävien kuvien sisältö suunnitellaan tarkoin asiakkaita ajatellen; mitä kuvalla halutaan tuoda julki ja kenelle kuva on osoitettu? Onko tarkoitus mainostaa jotain tiettyä palvelua tai tuotetta. Vai onko tarkoitus ilmaista mitä palveluita yritys tuottaa. Mitä selkeämpi ilmaisu kuvalla on, sitä todennäköisemmin asiakas löytää yrityksen tuomien palveluiden äärelle. Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebook haluaa tarjota käyttäjilleen mahdollisimman laadukasta sisältöä, joten kuvan laadulla on suuri merkitys, jotta Facebook priorisoi sen näkyväksi aikajanalla. Sama pätee muihinkin sosiaalisiin medioihin. Sisällön laatu ratkaisee aina!

Videon sisällöntuotanto (visuaalisuus, tarinan kerronta)

Mainonnassa videokuvalla on suurempi vaikutus katsojaan kuin mainoskuvalla-, tai tekstillä, määrällisesti noin 80% kuluttajista suosii eniten videomainoksia.
Videokuvalla saadaan aikaan monipuolisempi kuvaus yrityksen tarjoamista palveluista. Videomateriaali sisältää juuri sitä mitä yritys oikeasti tarjoaa. Tarvitaan suunnittelua, jotta videokuvasta saadaan tarpeeksi mielenkiintoinen, mutta ei harhaanjohtava. Sisällöltään kiinnostusta herättävä videokuva on ytimekäs ja selkeä, joskin vaaditaan hieman omaperäisyyttä. Some-kanavilla olevien päivityksien videot lähtevät usein pyörimään ilman erillistä klikkausta, mikä lisää videon katsojamääriä ja sitä kautta yritys pääsee uusiin ulottuvuuksiin asiakaskontakteissa. Videon katsomista helpottaa siihen sisälletty tekstitys, joko esittelymuodossa tai videossa tapahtuvan selostuksen lisäksi.

Äänen sisällöntuotanto (vakuuttava, laadukas ääni)

Sisältöön lisätyt äänet luovat ja myös elävöittävät sisällön tunnelmaa. Onko kyse sitten puheesta, musiikista, tehosteista tai vaikkapa yritystoiminnan menetelmiin liittyvistä äänistä, on sillä suuri vaikutus kuuntelijaan. Äänet vetoavat ihmisten tunteisiin ja niiden avulla voidaan luoda laajakin tunneskaala kuuntelijalle, joka mainonnan yhteydessä voi herättää kuuntelijan kiinnostuksen tarjontaa kohtaa. Videokuvamateriaalissa on yleensä puhetta ja musiikkia, näiden sovittaminen yhteen vaatii tarkkaavaisuutta ja selkeää ulosantia. Äänien käyttö päivityksissä lisää takuuvarmasti uusien ja vanhojen asiakkaiden mielenkiintoa tarjontaa kohtaan.

Tekstien sisällöntuotanto (blogit ja artikkelit, hakukoneoptimointi)

Kasvavassa suosiossa on blogien ja artikkeleiden laatiminen yritystoiminnassa. Sisällöltään aiheet liittyvät usein yrityksen toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Teksteillä halutaan vastata asiakkaiden kysymyksiin ja sitä kautta saada uusia asiakkaita. Jotta asiakas saadaan ohjattua yrityksen sivulle, on huolella toteutettu hakukoneoptimointi isossa roolissa. Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on saattaa asiakas sivustolle tiettyjen hakusanojen avulla. On otettava selvää millaisia hakuja hakukoneissa aiheeseen liittyen käytetään ja mitkä hakusanat vastaavat juuri kyseisen yrityksen tarjoamaa sisältöä. Näin saadaan näkyvyyttä hakukoneissa, mm. kaikkien tuntemassa googlessa.

Valitessasi meidät markkinoimaan yritystänne, toteutamme kaiken tämän puolestasi!