fbpx

Miten kaupallinen yhteistyö merkitään?

Kaupallinen yhteistyö eli vaikuttajamarkkinointi on yksi markkinoinnin keino, jolla elinkeinoharjoittaja välittää tuotteitaan tai palveluitaan kuluttajille.

Miten kaupallinen yhteistyö merkitään?

Kaupallinen yhteistyö eli vaikuttajamarkkinointi on sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kaupallista markkinointia, josta tulee kuluttajalle käydä heti ilmi, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö eikä piilomainontaa.

Vaikuttajamarkkinointi on yksi markkinoinnin keino, jolla elinkeinoharjoittaja välittää tuotteitaan tai palveluitaan kuluttajille. Vaikuttajamarkkinointiin ei ole omaa lainsäädäntöä, siinä säädetään kuluttajansuolakia.

Lue lisää kaupallisesta yhteistyöstä.

Sosiaalisen median vaikuttajan rooli

Vaikuttajamarkkinoinnissa sosiaalisen median käyttäjä voi olla ammattimainen vaikuttaja, jolloin kyseessä on elinkeino. Vastaavasti sosiaalisen median käyttäjä voi olla harrastajavaikuttaja, jolloin sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen ei ole vaikuttajan elinkeino. 

Ammattimaisella vaikuttajalla on velvollisuus toimia vaikuttajamarkkinoinnissa kuluttajansuojalain asettamien säädösten mukaan. Kuluttajansuojalaki ei sovella säädöksissään harrastajavaikuttajan toteuttamaa markkinointia, mutta piilomainontaa tulee silti välttää.

Vastuu vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinoinnissa yrityksellä ja sosiaalisen median vaikuttajalla on molemmilla velvollisuus tuoda esille, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö.

Yritys vastaa vaikuttajamarkkinoinnin toteuttamisesta sekä ohjeistaa sosiaalisen median vaikuttajaa vaikuttajamarkkinoinnin toteuttamisessa. Käytännössä yrityksen tehtävänä on varmistaa, että vaikuttaja ymmärtää, kuinka yhteistyö tulee olla näkyvillä yhteistyöpostauksissa sekä edellyttää vaikuttajaa toteuttamasta piilomainontaa.

Merkitseminen

Merkitseminen tarkoittaa yhteistyön ilmoittamista kuluttajalle.

Sosiaalisen median kanavasta riippumatta, tulee heti käydä ilmi, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö. Merkitsemisessä tehokkaimpina termeinä tunnetaan Kaupallinen yhteistyö ja Mainos. Merkitsemiseen voidaan käyttää erikoismerkkejä tai muita selkeitä viestimiä, jotta yhteistyö tulee selkeästi esille. Erikoismerkkejä voivat olla esimerkiksi tähti (*Kaupallinen yhteistyö) tai heittomerkit (“Mainos”).

Postauksessa tulee näkyä selkeästi yritys sekä tuote. Mikäli yritys tunnetaan hyvin tuotemerkistä ja kuluttaja tietää tuotemerkin perusteella, mikä yritys on kyseessä, ei yritystä välttämättä tarvitse mainita.

Mikäli sosiaalisen median vaikuttaja saa tuotteita yritykseltä ilman erillistä yhteistyösopimusta ja yrityksen tavoitteena on saada tuotteet esille vaikuttajan toimesta, tulee postauksiin merkitä esimerkiksi *ilmaistuote sekä keneltä tuote peräisin.

Mikäli yhteistyö on tulospohjaista markkinointia ja postauksissa käytetään affiliate-linkkejä, tulee se käydä ilmi tekstin alussa. Esimerkiksi “Kaupallinen yhteistyö, sisältää mainoslinkin, joka merkitty tähdellä (*)”. Lue lisää affiliate-markkinoinnista.

Esimerkkejä merkitsemisestä

Kaupallisen yhteistyön merkitseminen toteutetaan samoilla linjauksilla yhteistyön lähtökohdista riippumatta (kaupallinen yhteistyö, ilmaistuote, affiliate-markkinointi).

Blogi, Instagram ja Facebook

Yhteistyöpostauksen tekstin alkuun merkitään valittavien erikoismerkein tehostettuna, että kyseessä on yhteistyö. 

Instagram-tai facebookstoryssa merkitään yhteistyö selkeästi videoiden alkuun. Storyssa täytyy huomioida, että merkit sekä kirjaimet ovat selkeästi ja ymmärrettävästi katsojan näkyvillä.

Youtube

Youtube-videon alkuun voi tehdä esimerkiksi helposti luettavan bannerin, josta tulee ilmi yhteistyö sekä minkä yrityksen kanssa yhteistyö toteutetaan. Myös youtube-videon kuvauskenttään tulee mainita aluksi kaupallisesta yhteistyöstä.

Podcast

Podcastin osalta yhteistyö mainitaan sekä esittelytekstissä että suullisesti. Mikäli podcast sisältää mainoskatkoja, tulee niistä mainita esittelytekstissä sekä mainoskatkot tulee erotella selkeästi podcastin aiheesta, esimerkiksi tauotuksella tai äänimerkillä.

Huomioitavaa merkitsemisessä

Mikäli vaikuttajalla on saman yrityksen kanssa useampi yhteistyöpostaus, tulee jokainen julkaisu merkitä erikseen sekä postauksissa tulee käyttää samaa merkitsemistapaa yrityksen vaihtuvuudesta riippumatta, jolloin yhteistyö välittyy selkeästi seuraajalle jokaisesta yhteistyöpostauksesta.

Yhteistyöpostauksen tekstityksen tulee olla sillä kielellä, millä yritys ilmaisee itseään. Esimerkiksi suomenkielisessä yhteistyöpostauksessa ei tule käyttää “ad” tai vastaavia englanninkielen ilmaisuja.

Ota yhteyttä 👌