fbpx

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma tekee markkinoinnista suunnitelmallisempaa ja tehokkaampaa. Lue täältä, miten markkinoinnin vuosikello tukee markkinointisuunnitelmaa.

Markkinointisuunnitelma tekee markkinoinnista tehokkaampaa💡

Onnistunut markkinointi on oleellinen asia kaikille yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja menestyä. Yrityksen on tunnettava asiakkaansa ja tiedettävä, miten heidät tavoittaa. Mitä suunnitelmallisempaa markkinointi on, sitä parempia tuloksia sen avulla saadaan. Siksi yrityksen kannattaa laatia markkinointisuunnitelma ja käyttää sen toteuttamisessa apuna markkinoinnin vuosikelloa. Markkinointisuunnitelmaan kirjataan markkinoinnin tavoitteet, toimenpiteet, kohderyhmät ja budjetti. Markkinoinnin vuosikello tukee markkinointisuunnitelman toteutumista monin tavoin. Kun markkinoinnin vuosikelloon merkitään, milloin työtehtävät pitää tehdä ja kuka niistä on vastuussa, asiat hoituvat varmemmin ajallaan. Markkinoinnin vuosikello tekee markkinoinnin suuresta kokonaisuudesta helpommin hallittavan ja auttaa yrityksen työntekijöitä muistamaan tärkeät tapahtumat. Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello ovat siis työkaluja, joiden avulla yritys voi kasvattaa tulostaan ja käyttää markkinointiin varatut resurssit tehokkaasti.

• Markkinointisuunnitelmaan merkitään tavoitteet ja käytännön toimenpiteet, joilla ne toteutetaan.

• Kohderyhmän valinta on keskeinen osa markkinointisuunnitelmaa.

• Markkinoinnin vuosikello auttaa pysymään aikataulussa ja budjetissa.

• Markkinointisuunnitelmaan kuuluu myös tulosten arviointi.

Mitä markkinointisuunnitelma sisältää? ✨

Markkinointisuunnitelman tekeminen kannattaa aloittaa lähtökohtien analysoimisesta. Jotta markkinointisuunnitelmasta tulisi mahdollisimman realistinen, on oleellista hahmottaa yrityksen tilanne ja käytettävissä olevat resurssit. On myös hyvä yrittää ennakoida kilpailevien yritysten toimintaa ja sitä, mitä markkinoilla tulee vuoden aikana tapahtumaan. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin miettiä, keitä yrityksen asiakkaat ovat, ja miten heidät parhaiten tavoittaa. Kohderyhmien valinta onkin yksi markkinointisuunnitelman keskeisimmistä osista, sillä markkinointi on tehokkainta silloin, kun viesti kohdennetaan juuri oikeille vastaanottajille. Jos yritys aikoo tavoitella kokonaan uusia asiakasryhmiä, on ehdottoman tärkeää valita markkinointikanavat ja viestit kohdeyleisön mukaan. Esimerkiksi vanhuksia ja nuoria ei yleensä tavoita saman markkinointikanavan kautta, eikä yksi ja sama viesti puhuttele molempia ikäryhmiä.

Markkinointisuunnitelmaan kirjataan yrityksen tavoitteet ja se, miten ne aiotaan toteuttaa. Tavoitteet voivat olla hyvin monenlaisia, mutta niiden tulee aina olla riittävän konkreettisia. Markkinointisuunnitelmaan ei pidä kirjata liian ympäripyöreästi, että tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen, vaan päätavoite täytyy pilkkoa pienempiin osiin. Onko yrityksen tavoitteena uusien asiakkaiden etsiminen vai vanhojen asiakkaiden sitouttaminen? Aikooko yritys tuoda markkinoille jonkin uuden tuotteen tai palvelun? Panostaako yritys tänä vuonna entistä enemmän asiakaspalveluun tai tuotteiden laatuun? Näiden päätösten perusteella ratkaistaan, mikä yrityksen markkinoinnin keskeinen sisältö on, ja mitä markkinointikanavia käyttämällä viesti välitetään kohderyhmälle. Jo markkinointisuunnitelmaa tehdessä kannattaa miettiä, miten tavoitteiden toteutumista seurataan, ja millä mittareilla menestystä arvioidaan.

Markkinoinnin vuosikello helpottaa markkinointisuunnitelman toteuttamista 😎

Markkinointisuunnitelma kannattaa laatia huolellisesti, sillä tavoitteiden toteutuminen on huomattavasti todennäköisempää, kun kaikki yrityksen työntekijät tietävät, mitä yritys on tekemässä. Suunnittelun on aina johdettava myös käytännön toimintaan, sillä markkinointisuunnitelmasta on yritykselle hyötyä vain, jos se oikeasti toteutetaan. Teorian ja käytännön yhdistämisessä voi käyttää apuna markkinoinnin vuosikelloa. Markkinoinnin vuosikello on helposti hahmotettava tiivistelmä siitä, millaista markkinointia yritys aikoo vuoden aikana käyttää. Siihen merkitään jokaisen kuukauden tavoitteet ja se, millaista mainontaa milloinkin aiotaan julkaista esimerkiksi lehdissä tai sosiaalisessa mediassa. Jos esimerkiksi joulu tai pääsiäinen ovat yritykselle tärkeitä sesonkeja, markkinoinnin vuosikelloon voidaan merkitä jo vuoden alussa, minä päivänä niihin liittyvä kampanjointi aloitetaan. Myös kampanjoiden sisällön voi laatia hyvissä ajoin.

Markkinoinnin vuosikelloon merkitään kaikki yritykselle tärkeät tapahtumat. Aikooko yritys osallistua messuille tai järjestää omia tapahtumia? Missä kuussa julkaistaan uusia tuotteita tai avataan uusia toimipisteitä? Kun koko vuoden tapahtumat kootaan yhteen, on helpompi saada kokonaisuus pysymään hallinnassa. Myös budjetin noudattaminen on helpompaa, kun vuosikelloon merkitään erikseen jokaisen kuukauden markkinointikulut. Joustovaraa on hyvä jättää, sillä kaikki vuoden tapahtumat eivät ehkä ole tiedossa vielä tammikuussa. Jokaisen markkinoinnin vuosikelloon merkittävän asian kohdalle kirjataan vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että työtehtävät tulevat ajallaan tehdyiksi. Markkinoinnin vuosikellolla onkin merkittävä rooli yrityksen sisäisessä viestinnässä, sillä kaikki työntekijät voivat tarkistaa siitä työtehtävät, deadlinet ja vastuuhenkilöt. Lisäksi markkinoinnin vuosikellon avulla voi jatkuvasti seurata, ovatko markkinointisuunnitelmaan merkityt tavoitteet toteutuneet.

Yhteenveto markkinointisuunnitelman merkityksestä yritykselle 👓

Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja kaikille yrityksille. Suurille yrityksille ne ovat täysin välttämättömiä, sillä niiden avulla kokonaisuus pysyy hallinnassa, vaikka tapahtumia ja työntekijöitä onkin paljon. Myös pienten yritysten kannattaa panostaa markkinointisuunnitelman tekemiseen, sillä jos markkinointiin on käytettävissä vain vähän resursseja, on sitäkin tärkeämpää, että ne kohdistetaan oikein. Kohderyhmän valitseminen on keskeinen osa markkinointisuunnitelmaa. Markkinointisuunnitelmaan kirjataan tarkasti, mille asiakasryhmälle markkinoinnin sanoma on tarkoitettu, ja mitä markkinointikanavaa pitkin viesti menee perille. Markkinoinnin vuosikello pitää huolen siitä, että toimenpiteet tehdään ajallaan, eivätkä juhlapyhät tai muut yritykselle tärkeät tapahtumat pääse unohtumaan. Markkinoinnin vuosikello auttaa yritystä pysymään budjetissa ja pitää kaikki työntekijät ajan tasalla tehtävistä ja vastuualueista.

Kerromme mielellämme lisää, tutustu kattaviin digimarkkinoinnin palveluihimme!

Ota yhteyttä 👌