fbpx

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia luo raamit yritystoiminnalle, jonka sisälle rakentuu markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin sekä myynnin toteutus.

Markkinointistrategian toteutus

Markkinointistrategia luo raamit yrityksesi toiminnalle, jonka sisälle rakentuu markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin sekä myynnin toteutus. Ennen markkinointistrategian toteutusta on mahdotonta lähteä toteuttamaan toimivaa markkinointia, sillä silloin yrityksen perusta ei ole kestävä.

Markkinointistrategian runko voidaan muodostaa neljällä kysymyksellä:

Mikä on suurin trendi?
Mikä on yrityksesi kohderyhmä?
Mikä on yrityksesi tavoite?
Kuinka yrityksesi saavuttaa tavoitteet?

Yllä oleviin kysymyksiin tarjoamme vastaukset, jotka auttavat sinua suunnittelemaan yrityksellesi kokonaisen markkinointistrategian!

Mikä on suurin trendi?

Pohdi yrityksesi kokonaisuutta ja erottele yrityksesi eri ominaisuudet ja tekijät. Selvitä millaisia ominaisuuksia yritykselläsi on, jotka menestyvät yrityksesi toimialan markkinoilla hyvin.

Onko sillä hetkellä suosittuja trendejä, esimerkiksi väriteemoja tai materiaaleja, joiden menestyminen on selkeästi noususuuntainen sekä kilpailuvoittoinen ja ne löytyvät yrityksesi toiminnasta?

Älä valikoi trendejä, jotka joskus olivat huipussaan ja voittivat kaikki puolelleen, mutta ovat jääneet taakse. 
Älä keksi pyörää uudelleen vaan tarjoa lisäarvoa tuomia ominaisuuksia.

Mikä on yrityksesi kohderyhmä?

Yrityksesi tärkein tehtävä on tarjota tuotteita tai palveluita asiakkaille nyt ja tulevaisuudessa.

Tärkein kysymys, kun alat määrittämään kohderyhmääsi: Millainen on potentiaalinen asiakas, jolle haluat tarjota yrityksesi palveluita ja millainen on potentiaalinen asiakas, joka ostaa yrityksesi palveluita?

Voit käyttää yrityksesi kohderyhmän määrittämiseen apuna asiakassegmentointia.

Asiakassegmentoinnilla jaat yrityksesi asiakaskunnan erilaisiin osiin eli kohderyhmiin ja määrittelet, mille kohderyhmälle haluat kohdistaa yrityksesi markkinoinnin ja myynnin.

Asiakassegmentoinnissa ei ole yhtä ja oikeaa menetelmää, segmentointia voidaan toteuttaa hyödyntäen erilaista dataa, esimerkiksi analysoimalla verkkosivustolla tapahtuvaa liikennettä tai toteuttamalla kyselytutkimuksia asiakaskunnalle.

Huomioi kohderyhmän määrittelyssä, millä tavoin ja missä yrityksesi tavoittaa kohderyhmän?

Yrityksesi asiakaskuntaan saattaa kuulua kohderyhmiä, jotka eivät esimerkiksi käytä sosiaalista mediaa tai internet-verkkoa yrityksesi tuottamien palveluiden löytämiseen.

Mikä on yrityksesi tavoite?

Minkä tavoitteen asetat yrityksellesi markkinointikaudelle ja millainen on markkinointikautesi ajanjakso?

Pohdi, onko yrityksesi tavoitteita esimerkiksi tulla kohderyhmälle näkyväksi vai onko tavoitteena lisätä myyntiä?

Tavoitteiden asettaminen edellyttää toimintatapoja, joilla tavoitteet pyritään toteuttamaan. Tavoitteet ja keinot eivät kuitenkaan ole aina nopeasti kartoitettavissa vaan ne vaativat datan tutkimista ja numeraalisten lukujen selvittelyä.

Esimerkkitavoitteena myynnin kasvattaminen

Asiakas löytää tuotteen sekä yrityksesi verkkosivut

Asiakaskunnan prosentuaalinen luku x vertailee kilpailijoidesi tuotteita

Asiakaskunnan prosentuaalinen luku x ostaa yrityksesi tuotteen

 

Millaisia lukuja sait selville ja miten lukujen tulisi muuttua, jotta yrityksesi lähtee kasvuun?

Pohdi ja selvitä optimaaliset tavoitteet ja keinot, joilla kasvatat yrityksesi myyntiä.

Kuinka yrityksesi saavuttaa tavoitteet?

Markkinoinnissa ja myynnissä suurin sekä merkittävin tekijä on, kuinka yrityksesi erottuu kilpailusta ja kuinka haluat yrityksesi erottuvan kilpailijoista.

Haluat yrityksesi vaikuttavan kohderyhmäsi käyttäytymiseen siten, joka ohjaa kohderyhmäsi kohti toteutuneita kauppoja.

Mikä tekee yrityksestäsi ainutlaatuisen ja niin hyvän, että kohderyhmäsi löytää yrityksesi ja jää asiakkaaksesi sekä toimii yrityksesi suosittelijana, esimerkiksi jättämällä julkisen arvostelun yrityksestäsi?

Eli millaisen brändin haluat luoda yrityksellesi?

Älä kiirehdi suurten suunnitelmien kanssa. Käytä aikaasi, pohdi, tutki, analysoi, konsultoi, pyydä rohkeasti apua osaavilta ammattilaisilta.

Toimiva markkinointistrategia luo selkeät toimintatavat menestykseen.

Ota yhteyttä 👌