fbpx

MailChimp ja Activehosted – Käyttöoikeudet

Mailchimp & activehosted - käyttöoikeuksien jakaminen

Sähköpostimarkkinointi on tehokas ja joissain tapauksissa ilmainen keino ylläpitää viestintää asiakkaisiin. Etuna sähköpostimarkkinoinnissa on myös se, ettei yksikään sähköpostilistalla oleva asiakas ole liittynyt sähköpostimarkkinoinnin pariin ilman omaa suostumustaan. Tällöin asiakas on halukas vastaanottamaan yrityksen markkinointia sähköpostitse, mikä tekee markkinoinnista tehokasta, tuloksellista ja asiakkaan näkökulmasta hyvin asiakas-sekä henkilökohtaista.

Erinomaisia työkaluja sähköpostimarkkinointiin ovat mm. MailChimp ja Activehosted. Seuraavaksi on listattuna, kuinka voit jakaa markkinointityökalujen käyttöoikeuden muille henkilöille.

MailChimp 

Klikkaa Settings (asetukset) ja avautuvasta sarakkeesta klikkaa Users (käyttäjät). Seuraavaksi Invite Users (kutsu käyttäjiä) sekä kirjoita käyttäjän sähköpostiosoite. Seuraavaksi valitse käyttäjätaso:

Viewer (Vain raportinluku), Author (kirjoittaja), Manager (johtaja) tai Admin (Järjestelmänvalvoja).

Lopuksi Send invite (lähetä kutsu), jonka yhteyteen voi jättää vapaaehtoisen viestin kutsutulle henkilölle.

 Activehosted

Klikkaa Settings (asetukset) ja vasemmanpuoleisesta sarakkeesta klikkaa Users (käyttäjät). Avautuu näkymä, jonka oikeasta reunasta klikataan Add user (lisää käyttäjä). Seuraavaksi avautuu pongahdusikkuna, johon tulee lisätä käyttäjätiedot sekä valitaan käyttäjätaso:

Communications (viestintä), Sales (myynti), Marketing (markkinointi) tai Admin (järjestelmävalvoja).

Lopuksi Click add (lähetä kutsu).

Ota yhteyttä 👌