fbpx

Inbound markkinointi

Mitä on inbound-markkinointi ja mitkä ovat sen hyödyt verrattuna outboundiin?

Inbound käsitteenä

Jotta markkinointi ei kuulostaisi niin yksinkertaiselta, voidaan sanoa, että sisältömarkkinointi sekä somemarkkinointi ovat yksi haara laajempaa kokonaisuutta. On olemassa käsite, joka sisältää edellä mainitut markkinointikeinot, mutta on tehokkaampi ja monipuolisempi: inbound-markkinointi. Inbound markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin eron käsittäminen voi olla haasteellista, koska molemmat pohjautuvat arvokkaan sisällön tuottamiseen ja asiakkaiden kalastamiseen nettivirrasta. Inbound markkinointi keskittyy kuitenkin laajemmin yrityksen markkinointiin lähtökohtaisesti käyttäen ajatusmallia, että asiakas on oma-aloitteisessa roolissa hankkimassa tietoa ja tarjontaa ja hänelle tuotetaan tarvitsemaansa sisältöä, kun taas vastaavasti sisältömarkkinointi keskittyy tuottamaan myyntiä edistävää sisältöä yrityksen näkökulmasta. Samankaltaisuudesta huolimatta Inbound markkinointi ja sisältömarkkinointi eivät poissulje toisiaan, vaan tarvitaan molempia luomaan menestyvää markkinointia.

Mitä on inbound-markkinointi?

Inbound-markkinointi on pitkäjänteistä ja jatkuvaa toimintaa, joka on hyvin asiakaskeskeistä. Asiakas on ohjaavassa asemassa, asiakas päättää mistä ja milloin hankkii tietoa, milloin on valmis hankkimaan tarjontaa eli yrityksen täytyy olla valmiina tarjoamaan kaikki nämä mitä asiakas tarvitsee. Niin kuin markkinoinnissa yleensä, on asiakaslähtöisyys isoimmassa roolissa, mutta inbound markkinoinnissa asiakkaalle täytyy antaa kaikki valta päätöksentekoon. Tällöin sisällön täytyy olla asiakkaan näkökulmasta niin arvokasta, kysymyksiin vastaavaa ja luotettavaa, että se on sisältöön tutustumisen ja asiakkaaksi sitoutumisen arvoista ja asiakas vain ja ainostaan omasta mielenkiinnostaan paneutuu yrityksen tuottamaan sisältöön. Yritys ei luo tyrkyttävää tunnelmaa markkinoidessaan itseään, vaan vaihtoehtoisesti niin kiinnostavaa ja vastauksia antavaa sisältöä, että asiakkaan on helppoa ja luontaista ottaa vastaan kaikki tieto, mitä yrityksen netissä oleva sisältö tuottaa. Tavoitteena on saada asiakas omaehtoisesti ostamaan tarjontaa ja olemaan tyytyväinen asiakas sekä yrityksen suosittelijana. Koska tavoitteena on asiakkaan omaehtoinen saapuminen tarjonnan äärelle, on mahdollistettava monipuoliset, asiakasta palvelevat väylät, kuten kotisivut ja laaja sisältömarkkinointi, somemarkkinointi, mainoskampanjat, tehokkaana myös sähköposti, sillä aina kun asiakas ottaa vastaan sähköpostia, on siihen asiakkaan suostumus. Inbound markkinoinnissa kaikki markkinointi tapahtuu siten, ettei yritys vie itseään asiakkaan luokse vaan asiakas etsii yrityksen omia tarpeitaan kuunnellen.

Hoida yrityksesi markkinointi huippuunsa

Markkinointi ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii sataprosenttisen tiedonhalun tutustua aiheeseen sekä markkinoinnin periaatteiden ja tavoitteiden ymmärtämistä. Koska markkinoinnin osuus on myynnissä suuri ja arvokas osa, kannattaa uusien ja vanhojen yritysten panostaa siihen täysillä, vaikkapa ulkoistamalla toimi asiantuntijoille ja nauttia itse tuloksista.

Ota yhteyttä 👌