fbpx

Miten klikkauskohtaisia hintoja lasketaan Google Adsissa?

Kaupallista yhteistyötä voi toteuttaa useilla eri sosiaalisen median kanavilla, kuten instagramissa tai youtubessa.

Miten optimoit Google Ads- mainoksiasi tehokkaasti?

Googlen Hakukoneessa kaikki sivustot järjestellään hyvin pitkälti laadun mukaan. Orgaanisessa liikenteessä Googlen algoritmi valitsee mielestään informatiivisimmat sekä laadukkaimmat sivustot ylimmäksi.


Google Ads:issa asia toimii pääosin samalla tavalla, mutta mukaan tulee raha. Google Adsissa mainoksen rank (millä sijalla mainoksesi on hakutuloksissa) määrittyy neljän eri faktorin mukaan. Nämä neljä asiaa ovat odotettu klikkausprosentti, mainoksen osuvuus, laskeutumissivukokemus sekä max cpc (maksimi klikkauskohtainen hinta).

Google laskee mainoksen rankin siten, että klikkausprosentista, mainoksen osuvuudesta ja laskeutumissivukokemuksesta lasketaan laatupisteet (1-10/10), joka sitten kerrotaan korkeimmalla klikkaushinnalla.

Eli jos max cpc (maksimaalinen klikkaushinta) on 1€ ja laatupisteet on 10, niin ad rank on 1*10=10, jolloin alapuolelle jää esimerkiksi sellaiset mainostajat, joiden laatupisteet kyseisellä avainsanalla on 5 ja max cpc on 1,50€ joiden ad rank on 1,5*5 =7,5.

Mainosten rank ja laatupisteet vaikuttavat myös klikkauskohtaiseen hintaan. Toteutunut klikkauskohtainen hinta on sinun mainostasi alemman mainoksen rank jaettuna sinun mainoksesi laatupisteillä.

Tämä kertoo siitä, että laatupisteet ovat todella tärkeä osa Googlemainontaa. Siispä Google-mainonta on usein muutakin, kuin Google Ads Editorin näpyttelyä.

Sisältö

Miten parannat laatupisteitä?

Laatupisteiden parantaminen on tärkeää ja niiden parantamisen myötä myös Google-mainonnan kustannukset laskee jatkuvasti. Tässä kohdassa kerron miten parannat odotettua klikkausprosenttia, mainoksen osuvuutta sekä laskeutumissivukokemusta.

 

Lähtökohtana näitä kaikkia kannattaa lähteä parantamaan siten, että heittää mainosryhmät roskiin, joissa on paljon erilaisia avainsanoja ja alkaa tekemään mainosryhmiä, joissa kaikki avainsanat on mahdollisimman lähellä toisiaan. Äärimmäisissä tapauksissa kannattaa tehdä STAG:eja (yhden teeman mainosryhmiä, engl. Single theme ad group), joissa avainsanat olisivat esimerkiksi: hakukonemainonta, “hakukonemainonta” ja [hakukonemainonta] ja vaikka hakumainonta, “hakumainonta” ja [hakumainonta]. Tällöin on paljon helpompi tehdä mainoksia jotka vastaavat täydellisesti potentiaalisen asiakkaan hakuun, joka nostaa odotettua klikkausprosenttia, mahdollistaa laskeutumissivun parantelun ja parantaa mainoksen osuvuutta.

Odotetun klikkausprosentin optimointi

Odotettua klikkausprosenttia yleensä parannetaan, sillä että mainoksesta tehdään houkuttelevampi klikkauksille ja osuvamman potentiaalisen asiakkaan hakutermeille, mutta siihen vaikuttaa myös kokonaisuudessaan mainoksen sijainti hakusivulla eli odotettuun klikkausprosenttiin vaikuttaa myös muut laatupisteiden kriteerit sekä max cpc.

Usein klikkausprosenttia voi myös parantaa mainoslaajennuksilla, kuten sivustolinkkilaajennuksella, tarjouslaajennuksella tai millä tahansa laajennuksella, joka saattaisi lisätä potentiaalisen asiakkaan kiinnostusta. Uudelleenmarkkinointilistojen käyttö on myös tärkeää, koska henkilöt jotka ovat jo konvertoituneet kertaalleen, konvertoituvat myös todennäköisesti uudelleen riippuen asiakasryhmästä.

 

Tärkeimmät pointit odotetun klikkausprosentin parantamiseen ovat:

 

-Paranna laatupisteitä

-Käytä parhaita mahdollisia mainoslaajennuksia

-Testaa erilaisia mainostekstejä ja otsikoita A/B tyylisesti

-Tee mainoksistasi erilaisia kilpailijoiden mainoksiin verrattuna.

-Käytä Stageja tai hyvin samantyyppisiä avainsanoja mainosryhmissä (kuten hakusanamainonta ja hakukonemainonta)

-Käytä uudelleenmarkkinointilistoja

Mainoksen Osuvuuden Parantaminen

Mainoksen osuvuutta on usein helppo parantaa, mikäli käytössä on STAGIT tai muuten tiiviit mainosryhmät. Jos mainosryhmässä on avainsanoja, kuten Somemarkkinointi ja Kirjanpitopalvelut, tulee mainoksesta pakostakin liian laaja, koska se mainostaa käytännössä kahta eri asiaa.

Koska potentiaaliset asiakkaat kuitenkin usein hakevat vain yhtä palvelua kerrallaan, on järkevää tehdä molemmista avainsanoista oma mainosryhmä, johon tekee mainokset molemmille avainsanoille.

Kun mainoksen osuvuus on kohdallaan, potentiaalinen asiakas kirjoittaa hakukoneeseen “Maalausfirma espoo” ja saa mainoksen jossa lukee “Laadukkaat Maalaustyöt Espoossa”

Mainosten osuvuutta on helppo parantaa myös lisäämällä asiakkaan lokaatio mainoksen tekstiin. Tämä on helppo tehdä Adsin omilla muuttujilla, joita voi lisätä otsikoihin, näytettävään URL:ään sekä kuvaukseen.

 

Esim.

Otsikko 1. “Maalauspalvelut {LOCATION(Espoo)}”

Otsikko 2. “Loistava Palvelu Taattu”

Otsikko 3. “nettiremppa.fi”

 

Mikäli Stagien tekeminen tuntuu liian työläältä (Esim. silloin kun on tuhansia eri ländereitä joita haluaa mainostaa), voi kokeilla dynaamisia mainoksia tai sitten voi yrittää tehdä muuttujien avulla mainoksista osuvampia käyttämällä asiakkaan itse käyttämää hakusanaa mainoksen otsikoissa. Kun haluaa käyttää potentiaalisen asiakkaan hakutekstiä mainoksessa, tulee se lisätä mainokseen näin: {KeyWord(Suklaakarkit)}. 

Usein kannattaa kuitenkin valita tärkeimmät sivut joille haluaa ohjata liikennettä ja niistä tärkeimmät avainsanat, joihin kohdistaa eniten aikaa ja luoda mahdollisimman tarkkoja mainosryhmiä.

Tässä tapauksessa silloin kun asiakkaan avainsanaa ei voi käyttää mainoksessa, käytetään sanaa “Suklaakarkit”. Tässä strategiassa on kuitenkin mahdollista, että laskeutumissivukokemus kärsii.

Laskeutumissivukokemuksen optimointi

Laskeutumissivukokemus on tärkeä osa laatupisteitä ja vaikuttaa myös klikkauskohtaiseen hintaan ja sijaintiin hakutulossivulla.

Myös laskeutumissivukokemuksen parantamisessa olisi hyvä käyttää tiiviitä avainsanaryhmiä. Google laskee laskeutumissivukokemuksen pisteet potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisen ja automatisoitujen prosessien avulla.

Laskeutumissivukokemuksen optimointiin kannattaa lähteä siltä kantilta, että mitä parempaa, hyödyllisempää ja relevantimpaa sisältöä tarjoat mainoksen takana, sitä todennäköisemmin laskeutumissivukokemuksesi paranee. Tarjoa siis aina potentiaalisen asiakkaan avainsanaan relevanttia sisältöä, sisältöä josta on potentiaaliselle asiakkaalle hyötyä sekä sisältöä, joka on toteutettu omin sanoin sekä omalla tyylillä.

Jos potentiaalinen asiakas haluaa juuri jotain tiettyä asiaa, kannattaa heille näyttää juuri sitä ja pelkästään sitä. Esimerkiksi asiakkaalle, joka hakee “apple iphone 5s+” kannattaa näyttää mainos, jonka laskeutumissivulla kerrotaan juurikin tuosta puhelimesta. Toisaalta, jos asiakas hakee “parhaat Iphonet” , kannattaa asiakkaalle näyttää laskeutumissivulla paljon vaihtoehtoja.

Googlen mukaan Laskeutumissivulla kannattaa aina myös julkaista yrityksesi tiedot mahdollisimman avoimesti ja olla muutenkin aina mahdollisimman läpinäkyvä. Tämä lisää luotettavuutta asiakkaan sekä googlen silmissä, joka on hyvä asia monelta kantilta.

Laskeutumissivukokemus tulee olla hyvä myös kaikilla laitteilla. Mikäli sivustosi ei ole responsiivinen, kannattaa sinun ehdottomasti hankkia responsiiviset sivut tai sitten mainostaa pelkästään tietokonekäyttäjille.

Laskeutumissivukokemukseen vaikuttaa syvästi myös sivuston nopeus. Jos sivustosi latautuu hitaasti, potentiaalinen asiakas herkästi turhautuu ja saattaa huonossa tapauksessa jopa lähteä sivustoltasi heti, kun on klikannut mainostasi ja odottanut muutaman sekunnin. Tämä aiheuttaa usein suuren kuluerän ilman, että mainonnasta saadaan tuloksia.

Laskeutumissivun nopeuden parantamiseksi voi tehdä paljonkin asioita kohtalaisen helposti. Simppelimmät hommat ovat kuvien optimointi, hosting-palvelun vaihto parempaan, videoiden optimointi ja sivustolla olevan koodin kompressointi ja minifiointi.

Usein nopeuden parantaminen voi olla hyvinkin vaikeaa mikäli koodaustaustaa ei ole, joten se kannattaa usein ulkoistaa.

Ulkoistaisitko Mainostuksen Mieluummin?
Ota Yhteyttä!

Ota yhteyttä 👌