fbpx

Facebook – Business oikeuksien jakaminen

Facebook-sivun käyttöoikeuksien jako

Facebook Business Manager Facebookissa mainostaminen ja facebook-sivujen ylläpitäminen on monelle yritykselle ajankohtaista. Mainostamiseen ja sivujen ylläpitämiseen on facebookissa kattava ja monipuolinen alusta, Facebook Business Manager. Alusta itsessään on ilmainen.

Business Manager mahdollistaa kätevän keinon mainostaa ja hallinnoida useampiakin facebook-sivustoja, esimerkiksi suuret yritykset ja mainostoimistot sekä kansainvälisillä alueilla liikkuvat yritykset hyötyvät paljolti Business Managerin käytöstä.

Business Manager mahdollistaa facebookissa laaja-alaisen kohdentamisen mahdollisuudet maksetuille mainoksille, jotka voidaan kuitenkin pitää erillään facebookissa tapahtuvista toiminnoista ja julkaisuista. Business Managerin hallinnointi on käyttäjäystävällinen ja siihen on olemassa kattavat ohjeistukset, kuitenkin alustan oikeanlainen käyttäminen ja tehokas hyödyntäminen vaativat käyttäjältään aikaa ja oppimista, jolloin tavoitteena olevat tulokset täyttyvät.

Business Managerin perustamisen ohjeistus löytyy täältä 

Business Manager Overview

Facebook Business Manager – Käyttöoikeuksien jakaminen

Käyttöoikeuden voidaan jakaa useammalle henkilölle eri rooleihin, sallien erilaisia resursseja. Business Managerin ylläpitäjä lisää henkilöitä joko ylläpitäjiksi, työntekijöiksi, talousanalyytikoiksi tai talousmuokkaajaksi. Käyttöoikeuden saattaminen henkilöille tapahtuu sähköpostin välityksellä lähetettävällä liittymiskutsulla.

Business Manageria hallinnoidaan omilla, henkilökohtaisilla facebook-tilin tunnuksilla, jolloin erinäisiä tilejä ei tarvitse luoda. Vaikka hallinnoivia henkilöitä on useampi, henkilökohtaiset tilit ja siellä tapahtuva toiminta ei näy muille, eikä myöskään kirjautuminen onnistu muiden tileiltä.

Business Managerin käyttöoikeuksien jakaminen vaiheittain

Yrityksen asetukset – osion klikkaaminen auki, josta löytyy osio Ihmiset, tätä klikattua tapahtuu siirtyminen osioon + Lisää.

Tässä vaiheessa annetaan käyttöoikeuksiin lisättävän henkilön sähköpostiosoite, jolloin myös valitaan henkilölle annettava rooli (ylläpitäjä, työntekijä, talousanalyytikko, talousmuokkaaja).

Seuraavassa vaiheessa valitaan käyttöoikeuksiin lisättävälle henkilölle resurssit ja käyttöoikeudet.

Tämän suoritettua henkilö voidaan kutsua hallinnoimaan ja käyttämään sivustoa.

Business Managerin hallinto- ja käyttöoikeudet voidaan ulkoistaa kokonaan mainostoimistolle, jolloin yrityksen ei halutessaan tarvitse hallinnoida lainkaan Facebook Business Manager-sivustoaan.

Business Managerin hallintaoikeuksien jakaminen vaiheittain kumppanille

Yrityksen asetukset – osion klikkaaminen auki, josta löytyy osio Kumppanit, tätä klikattua tapahtuu siirtyminen osioon + Lisää. Tässä vaiheessa valitaan Anna kumppanille resurssiesi käyttöoikeus sekä annetaan kumppaniyrityksen tunnus. Seuraavassa vaiheessa kumppaniyritykselle voidaan määrittää useampia resurssityyppejä, resursseja ja rooleja. 

Nämä suoritettua tallennetaan muutokset.

Facebook-mainostilin käyttöoikeuksien jakaminen

Facebook Business Managerin mainostilin käyttöoikeudet on mahdollista jakaa muille osapuolille. Tällöin esimerkiksi markkinointiyritys voi hallita Facebook-mainoksia. 

Mainostilin käyttöoikeuksien jakaminen:

Facebook Business Managerissa Yritysasetuksista klikataan auki Mainostili-välilehti. Välilehdellä valitaan Määritä kumppani. Jakaakseen käyttöoikeuden, tulee kirjoittaa mainostilin tunnus sekä valita käyttöoikeus.

Ota yhteyttä 👌